ZNAMIE3

„Jeśli kiedyś znamię będzie mi przeszkadzać, zapuszczę brodę z waty cukrowej, jak mój tata”.