„Białe palce” (zbiory własne, za zgodą autorki zdjęcia)